Stari zanati

Specifičnost Monoštora je vekovna povezanost njegovih stanovnika sa prirodom koja okružuje ovo selo.


Dunav, kanali, dunavski rukavci, šume, močvare, vlažne livade, plitka jezera, slatine.. obiluju bogatstvom živog sveta. Biljne i životinjske vrste, insekti, ptice... od kojih su mnogi zaštićeni na internacionalnom nivou, značajni su za region iz više razloga.


Ovo prirodno bogatstvo proglašeno je Specijalnim rezervatom prirode „Gornje Podunavlje“, koji će uskoro postati deo velikog prekograničnog zaštićenog prirodnog dobra – Rezervat biosfere „Mura – Drava – Dunav“, koji je jedinstven u celom svetu, a obuhvata prirodna dobra oko ovih reka, uključujući pet zemalja – Austrija, Mađarska, Slovenija, Hrvatska i Srbija.


Šume i vode oblikovale su način života stanovnika Monoštora, pa su odredile i osnovna zanimanja ljudi u ovom selu. Osnovni materijal za sva ova zanimanja uziman je iz prirode, ali vodeći računa o stepenu eksploatacije i održivosti.


Tako danas još uvek u Monoštoru imamo zanatlije koji se bave izradom: torbi „cekera“ od rogoza, asura i prostirki od rogoza, drvenih klompi, mreža i drugih ribarskih alata, drvenih čamaca i vesala, korpi od pruća, unikatnih delova nameštaja od drveta, duborezom, metli od korova, tkanjem krpara, drugih prostirki, zavesa, torbi na razboju, izradom šokačke nošnje, vezom, pletenjem, izradom štukatura i druge galanterije od trske, potkivanjem konja...