Vode oko Monoštora

Bački Monoštor je ostrvce, okruženo Dunavom, kanalima i ritskim šumama Specijalnog rezervata prirode Gornje Podunavlje. Jedno od najzapadnijih vojvođanskih mesta pravi je dragulj prirodnih lepota, starih zanata i vrednih i interesantnih ljudi koji u njemu žive.

, Bački Monoštor

Dunav, Dunavci, kanali i čamci

Okruženo Dunavom i kanalima, praktično se nalazi na ostrvu i u njega se može ući samo preko mosta. Bački Monoštor nije samo fizički ostrvo odvojeno od ostatka sveta, već kao da je, zahvaljujući sačuvanoj tradiciji, opstao i kao ostrvo starih zanata, običaja, etnološkog nasleđa...

Monoštor je ostrvo kojega od poplava čuvaju nasipi podignuti 1926. godine. Monoštor okružuje sedam Dunava. Sa zapadne strane selo okružuje kanal DTD, sa severne prema istoku kanal Kralja Petra, danas Veliki bački kanal, s istočne Kiđoš koji dolazi iz Mađarske - Stari Dunav, Dunavac, Ustave. Selo je na levoj obali novog korita reke Dunav, dok su od starog korita ostali živopisni rukavci sa svojom bogatom florom i faunom.

Postoji poseban tip čamca „monoštorac“ - uzan i dug, podjednako zašiljen na oba kraja, da ne mora da se okreće između žila stabala... Bez takvih čamaca nije se moglo ni u seču drva za ogrev, ni da se roba odnese na pijacu...

Bački Monoštor

Vikend naselja

Tajanstveni rukavci Dunava, smešteni između bajkovitih šuma, čine da Monoštor predstavlja poseban doživljaj prirode. U svojoj blizini Monoštor ima tri vikend naselja na kanalima i dva na rukavcima Dunava.

Bački Monoštor

Ribolov

Ovi plavni tereni predstavljaju idealno mrestilište svih vrsta dunavske ribe. Gornje Podunavlje je izuzetno atraktivno ribolovno područje. Kao najinteresantnije vrste ističu se: šaran (Cyprinus carpio), smuđ (Sander lucioperca), som (Silurus glanis) i štuka (Esox lucius). Danas su populacije riba Gornjeg Podunavlja dosta ugrožene. Gotovo svaka treća vrsta riba koja nastanjuje vode Dunava u ovim krajevima nalazi se na spisku ugroženih vrsta.

Prijavite se na naše vesti