Zdravstveno osiguranje

Ukoliko planirate put iz inostranstva i posetiti nas u Monoštoru, evo šta treba da znate o zdravstvenom osiguranju, bolnicama i apotekama. Lekove unosite samo u originalnom pakovanju sa čitkim nazivom zajedno sa receptom ili pismom od Vašeg lekara.

, Bački Monoštor

Putno zdravstveno osiguranje

Preporučuje se posedovanje polise zdravstvenog osiguranja za period boravka u Srbiji na iznos medicinskih troškova koji ne može biti manji od 20.000 EUR.

Proverite da li Vaša polisa putnog zdravstvenog osiguranja obuhvata ambulante ili let za hitne slučajeve.

Saznajte unapred da li sa Vašim planom osiguranja plaćanje medicinskih troškova ide direktno dobavljačima ili će Vam osiguravajuća kompanija refundirati troškove po povratku s putovanja. Ukoliko polisa obuhvata kasnije refundiranje, obratite pažnju da sačuvate i obezbedite svu dokumentaciju.

Lekovi

U Bačkom Monoštoru na raspolaganju su Vam dve apoteke - jedna državna i jedna privatna. U obe možete svratiti ukoliko Vam je potreban savet farmaceuta.

Vakcine

Kao i za većinu srednje Evrope, za posete Srbiji i Monoštoru nije potrebno vakcinisati se. Osim u slučajevima kada dolazite sa područja zahvaćenih epidemijom zaraznih bolesti, koja se određuju prema podacima Ministarstva zdravlja Republike Srbije.

Bolnice, ambulante i apoteke

Najbliža bolnica Bačkom Monoštoru nalazi se u Somboru.

Ambulanta u Bačkom Monoštoru

025 807 513

Radno vreme:
Od ponedeljka do petka: od 07.00 do 20.00.
Subota i nedelja: od 08.00. do 10.00

Apoteka u Bačkom Monoštoru

025 807 545

Radno vreme:
Od ponedeljka do petka: od 07.30 do 20.00.
Subota: od 07.30. do 13.00

Bački Monoštor

Opšta pravila i preporuke

Da biste mogli da unesete lekove u Republiku Srbiju morate na carini priložiti fotokopiju lekarskog recepta ili drugi dokaz o potrebi upotrebe lekova (nalaz lekara, otpusnu listu, mišljenje zdravstvene ustanove i slično). Možete uneti samo onu količinu lekova koja se odnosi na ličnu upotrebu.

Preporučuje se posedovanje polise zdravstvenog osiguranja za period boravka u Srbiji na iznos medicinskih troškova koji ne može biti manji od 20.000 EUR.

Potvrda o vakcinisanju, odnosno, potvrda da nije oboleo od zarazne bolesti, a dolazi sa područja zahvaćenih epidemijom zaraznih bolesti, koja se određuju prema podacima Ministarstva zdravlja.

Bački Monoštor

Više informacija možete naći na stranici Ministarstva spoljnih poslova

Prijavite se na naše vesti